Handelingen 9:25

SV

25Doch de discipelen namen hem des nachts, en lieten hem neder door den muur, hem aflatende in een mand.

KJV

25Then the disciples took him by night, and let him down by the wall in a basket.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.