Open de Bijbel

Handelingen 9:22
NBV 22 Saulus’ optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de messias is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden, die te Damaskus woonden, bewijzende, dat deze de Christus is.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version