Handelingen 8:4

NBV

4Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God.

SV

4Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door, en verkondigden het Woord.

KJV

4Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.