Open de Bijbel

Handelingen 8:29
NBV 29 De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version