Handelingen 8:16

NBV

16want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.

SV

16(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in den Naam van den Heere Jezus.)

KJV

16For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)