Handelingen 8:14

NBV

14Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.

SV

14Als nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het Woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes;

KJV

14Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John: