Open de Bijbel

Handelingen 7:56
NBV 56 en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 56 En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 56 And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version