Handelingen 7:56

NBV

56en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’

SV

56En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.

KJV

56And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God.