Handelingen 7:53

SV

53Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden!

KJV

53Who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.