Handelingen 7:53

NBV

53u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’

SV

53Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden!

KJV

53Who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it.