Gerelateerd aan Handelingen 7:44-60

Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Exodus 38:21

Hier volgt een berekening van de hoeveelheden materiaal die voor de tabernakel gebruikt werden, voor de tent waarin de verbondstekst bewaard werd. Deze berekening werd in opdracht van Mozes door de Levieten gemaakt, onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aäron.
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Exodus 25:40

Houd je bij het maken ervan aan het ontwerp dat je hier op de berg getoond is.
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Numeri 9:15

Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien, en dat bleef zo tot de volgende morgen.
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

1 Kronieken 28:19

'Dit alles heb ik opgetekend op aanwijzing van de HEER, die mij heeft laten zien hoe het bouwplan moet worden uitgevoerd.'
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Exodus 25:8

De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen.
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

1 Kronieken 28:11

David overhandigde zijn zoon Salomo het bouwplan van de voorhal en de achterliggende vertrekken, van de schatkamers, de bovenzalen, de binnenvertrekken en de ruimte voor de verzoeningsrite.
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Numeri 18:2

Laat je verwanten, de stam Levi, de stam van je voorvader, samen met jou naar het heiligdom komen; ze moeten zich bij je aansluiten en jou en je zonen behulpzaam zijn wanneer jullie voor de tent met de verbondstekst dienst doen.
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Exodus 26:30

Houd je bij het vervaardigen van de tabernakel aan het voorbeeld dat je hier op de berg getoond is.
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Jozua 18:1

De hele volksvergadering van Israël kwam bijeen in Silo. Daar werd ook de ontmoetingstent opgezet. Het land was al veroverd,
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Hebreeën 8:5

Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel: ‘Let erop, ‘staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

2 Kronieken 24:6

Daarom liet de koning de hogepriester Jojada bij zich komen en vroeg: 'Waarom hebt u er niet bij de Levieten op aangedrongen om in Juda en Jeruzalem de bijdrage te innen die door Mozes, de dienaar van de HEER , en de gemeenschap van Israël voor de tent met de verbondstekst is vastgesteld?
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Hebreeën 8:2

en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht.
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Numeri 1:50

Stel de Levieten aan over de tabernakel, waarin de verbondstekst bewaard wordt, en over alle bijbehorende voorwerpen. Zij moeten de tabernakel en alles wat erbij hoort dragen, ze zijn voor de tabernakel verantwoordelijk en moeten hun tenten eromheen opslaan.
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Numeri 10:11

Op de twintigste dag van de tweede maand in het tweede jaar verhief de wolk zich van de tabernakel met de verbondstekst
Gerelateerd aan Handelingen 7:44

Numeri 17:7

(17:22) Mozes legde de staven voor de HEER, in de tent met de verbondstekst.
Gerelateerd aan Handelingen 7:45

Psalmen 44:2

(44:3) Om hén te planten hebt u volken verdreven, naties verslagen om ruimte te geven aan hén.
Gerelateerd aan Handelingen 7:45

Jozua 23:9

De HEER roeide grote en machtige volken voor u uit, niemand kon tegen u standhouden, tot op de dag van vandaag.
Gerelateerd aan Handelingen 7:45

Jozua 24:18

De HEER heeft ze allemaal voor ons verdreven, en ook de Amorieten, die vroeger in dit land woonden. Natuurlijk zullen wij de HEER dienen, want hij is onze God.'
Gerelateerd aan Handelingen 7:45

Handelingen 13:19

In Kanaän onderwierp hij zeven volken, en hun land gaf hij in bezit aan onze voorouders.
Gerelateerd aan Handelingen 7:45

Jozua 18:1

De hele volksvergadering van Israël kwam bijeen in Silo. Daar werd ook de ontmoetingstent opgezet. Het land was al veroverd,
1
2
3
4
5
6
7
Volgende