Handelingen 7:23

NBV

23Toen hij veertig jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten, zijn eigen volk.

SV

23Als hem nu de tijd van veertig jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart, zijn broeders, de kinderen Israels, te bezoeken.

KJV

23And when he was full forty years old, it came into his heart to visit his brethren the children of Israel.