Open de Bijbel

Handelingen 7:22
NBV 22 Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren; en was machtig in woorden en in werken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version