Handelingen 7:20

NBV

20In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. Drie maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd,

SV

20In welken tijd Mozes werd geboren, en was uitnemend schoon; welke drie maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders.

KJV

20In which time Moses was born, and was exceeding fair, and nourished up in his father's house three months: