Open de Bijbel

Handelingen 7:20
NBV 20 In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. Drie maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 In welken tijd Mozes werd geboren, en was uitnemend schoon; welke drie maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 In which time Moses was born, and was exceeding fair, and nourished up in his father's house three months:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version