Open de Bijbel

Handelingen 6:15
NBV 15 Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 En allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 And all that sat in the council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version