Open de Bijbel

Handelingen 5:26
NBV 26 Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 Toen ging de hoofdman heen, met de dienaren, en bracht hen, doch niet met geweld (want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd wierden).Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version