Open de Bijbel

Handelingen 4:4
NBV 4 Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En velen van degenen, die het woord gehoord hadden, geloofden; en het getal der mannen werd omtrent vijf duizend.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Howbeit many of them which heard the word believed; and the number of the men was about five thousand.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version