Handelingen 4:29

NBV

29Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken

SV

29En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken;

KJV

29And now, Lord, behold their threatenings: and grant unto thy servants, that with all boldness they may speak thy word,