Handelingen 4:12

NBV

12Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

SV

12En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

KJV

12Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.