Open de Bijbel

Handelingen 4:12
NBV 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version