Open de Bijbel

Handelingen 3:9
NBV 9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 En al het volk zag hem wandelen en God loven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 And all the people saw him walking and praising God:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version