Handelingen 3:19

NBV

19Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.

SV

19Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,

KJV

19Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;