Open de Bijbel

Handelingen 3:19
NBV 19 Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version