Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Markus 1:24

‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

1 Petrus 3:18

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Handelingen 4:27

Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd: Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël,
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Handelingen 7:52

Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de Rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de Rechtvaardige verraden en vermoord,
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Jakobus 5:6

U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u verzet.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Lukas 1:35

De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Openbaring 3:7

Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: "Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft-wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

1 Johannes 2:1

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Lukas 23:25

Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Zacharia 9:9

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Lukas 23:18

Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!’
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Handelingen 22:14

Hij zei: “De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om je zijn wil bekend te maken, om de Rechtvaardige te zien en hem te horen spreken,
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Handelingen 2:27

want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Markus 15:11

Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Psalmen 16:10

U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

Markus 15:7

Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord.
Gerelateerd aan Handelingen 3:14

2 Korinthe 5:21

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.