Gerelateerd aan Handelingen 28:25-27

Gerelateerd aan Handelingen 28:25

Mattheüs 15:7

Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u:
Gerelateerd aan Handelingen 28:25

Markus 7:6

Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij;
Gerelateerd aan Handelingen 28:25

2 Petrus 1:21

want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Jesaja 6:9

Toen zei hij: ‘Ga en profeteer het volgende tegen dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet.”
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Ezechiel 12:2

'Mensenkind, je woont te midden van een opstandig volk. Het heeft ogen om te kijken maar het ziet niets, en oren om te horen maar het luistert niet, opstandig als het is.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Jesaja 42:19

Is er iemand zo blind als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de HEER?
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Markus 4:12

“opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen.”’
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Mattheüs 13:14

In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Deuteronomium 29:4

(29:3) maar pas vandaag heeft de HEER u werkelijk inzicht gegeven, u de ogen en oren geopend.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Lukas 8:10

Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

2 Korinthe 4:4

de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Jesaja 29:14

daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden. De wijsheid van wijzen zal hun dan niet baten, het verstand van verstandigen houdt zich verborgen.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Psalmen 81:11

(81:12) Maar mijn volk luisterde niet, Israël wilde niet van mij weten.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Lukas 24:25

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Markus 8:17

Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers?
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Jesaja 29:10

Want een geest van diepe slaap heeft de HEER over jullie uitgestort: hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en jullie verstand, de zieners, verduisterd.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Jesaja 66:4

zo zal ik kiezen hoe ik hem zal kwellen, zijn grootste angsten laat ik uitkomen. Want ik heb geroepen, maar niemand gaf antwoord, ik heb gesproken, maar zij luisterden niet; zij deden wat slecht is in mijn ogen, en zij verkozen wat ik niet wil.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Ezechiel 3:6

Ik stuur je niet naar een van de vele onverstaanbare volken met talen die jij niet kunt begrijpen, al zouden die zeker naar je luisteren als ik je naar hen toe zou sturen.
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Johannes 12:38

Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei: ‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’
Gerelateerd aan Handelingen 28:26

Romeinen 11:8

zoals ook geschreven staat: 'God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag.'
1
2
Volgende