Gerelateerd aan Handelingen 26

Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Handelingen 9:15

Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten.
Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Spreuken 1:24

Maar toen ik je riep, wees je me af, toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.
Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Handelingen 26:2

‘Ik prijs me gelukkig, koning Agrippa, dat ik me vandaag juist in uw bijzijn mag verdedigen tegen alle aanklachten die door de Joden tegen me zijn ingediend,
Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Romeinen 10:21

Maar bij Jesaja staat over Israël: 'Heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk.'
Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Johannes 7:51

‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?’
Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Handelingen 22:1

‘Broeders, zusters, en u, leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik tot mijn verdediging heb aan te voeren.’
Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Handelingen 25:16

Ik heb hun geantwoord dat het bij de Romeinen niet gebruikelijk is iemand uit te leveren zonder dat hij tegenover zijn aanklagers heeft gestaan en de kans heeft gekregen zich tegen de aanklacht te verdedigen.
Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Spreuken 18:17

Wie als eerste pleit, lijkt zijn recht te krijgen, maar dan komt zijn tegenstander, en die vecht het aan.
Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Spreuken 18:13

Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk.
Gerelateerd aan Handelingen 26:1

Ezechiel 16:27

Daarom heb ik me tegen je gekeerd, ik heb je rechten aangetast en je overgegeven aan de willekeur van de Filistijnse vrouwen, die je haten. Zelfs zij schaamden zich voor je schandelijke levenswijze!
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

Handelingen 6:14

want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.’
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

Handelingen 24:4

Ik wil u echter niet langer ophouden dan nodig is, en daarom doe ik een beroep op uw welwillendheid om een ogenblik naar ons te luisteren.
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

1 Korinthe 13:2

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen-had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

Deuteronomium 17:18

Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken, naar de tekst die bij de Levitische priesters berust.
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

Handelingen 26:7

Ook de twaalf stammen van ons volk hopen daarop en dienen God volhardend, dag en nacht. Omwille van deze hoop word ik door de Joden aangeklaagd, majesteit!
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

Handelingen 26:26

Bovendien weet de koning waarover het gaat, en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld.
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

Handelingen 28:17

Na drie dagen riep hij de Joodse leiders bij zich. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: ‘Broeders, ofschoon ik ons volk niets heb misdaan en de gebruiken van onze voorouders niet heb geschonden, ben ik door de Joden in Jeruzalem gevangengenomen en uitgeleverd aan de Romeinen,
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

Handelingen 25:26

Ik kan mijn heer echter niets concreets over hem schrijven, en daarom heb ik hem hier laten voorleiden, in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van dit verhoor iets op schrift te kunnen stellen.
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

Handelingen 25:19

Wel bleken er geschilpunten te bestaan met betrekking tot hun godsdienst en een zekere Jezus, die dood is, maar van wie Paulus beweert dat hij leeft.
Gerelateerd aan Handelingen 26:3

Handelingen 24:10

Toen de procurator Paulus toeknikte ten teken dat hij het woord mocht voeren, sprak hij als volgt: ‘Ik weet dat u al vele jaren rechtspreekt over het Joodse volk, en daarom verdedig ik mijn zaak in goed vertrouwen.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende