Handelingen 26:28

NBV

28Agrippa zei tegen Paulus: ‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef.’

SV

28En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.

KJV

28Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian.