Handelingen 26:25

NBV

25Maar Paulus zei: ‘Het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand.

SV

25Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand;

KJV

25But he said, I am not mad, most noble Festus; but speak forth the words of truth and soberness.