Open de Bijbel

Handelingen 26:17
NBV 17 Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version