Gerelateerd aan Handelingen 26:14-18

Gerelateerd aan Handelingen 26:14

Handelingen 21:40

Zodra de tribuun dit had toegestaan, maande Paulus, die boven aan de trappen stond, de mensen met een handgebaar tot stilte. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt toe:
Gerelateerd aan Handelingen 26:14

Handelingen 22:2

Toen de menigte hoorde dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. Paulus vervolgde:
Gerelateerd aan Handelingen 26:14

Handelingen 9:7

De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand.
Gerelateerd aan Handelingen 26:14

Spreuken 13:15

Inzicht maakt een mens geliefd, trouweloosheid brengt hem op een kronkelig pad.
Gerelateerd aan Handelingen 26:14

1 Korinthe 10:22

Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan hij?
Gerelateerd aan Handelingen 26:14

Handelingen 9:4

Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’
Gerelateerd aan Handelingen 26:14

Handelingen 22:7

Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?”
Gerelateerd aan Handelingen 26:14

Zacharia 12:2

Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden.
Gerelateerd aan Handelingen 26:14

Zacharia 2:8

(2:12) Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: 'Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel!
Gerelateerd aan Handelingen 26:15

Mattheüs 25:45

En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”
Gerelateerd aan Handelingen 26:15

Johannes 15:20

Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden.
Gerelateerd aan Handelingen 26:15

Mattheüs 25:40

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Gerelateerd aan Handelingen 26:15

Exodus 16:8

Mozes vervolgde: 'Vanavond zal de HEER u vlees te eten geven, en morgenochtend zult u volop brood hebben, want de HEER heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en niet tegen ons-want wie zijn wij?'
Gerelateerd aan Handelingen 26:16

Handelingen 22:14

Hij zei: “De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om je zijn wil bekend te maken, om de Rechtvaardige te zien en hem te horen spreken,
Gerelateerd aan Handelingen 26:16

Ezechiel 2:1

die tegen mij zei: 'Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.'
Gerelateerd aan Handelingen 26:16

Daniel 10:11

Hij zei tegen me: 'Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toe gestuurd.' Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op.
Gerelateerd aan Handelingen 26:16

Handelingen 22:17

Later, toen ik terug was in Jeruzalem en in de tempel aan het bidden was, werd ik opeens gegrepen door een visioen.
Gerelateerd aan Handelingen 26:16

Handelingen 23:11

Die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei: ‘Houd moed! Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen.’
Gerelateerd aan Handelingen 26:16

Kolossensen 1:23

Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
Gerelateerd aan Handelingen 26:16

Romeinen 1:5

Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen-
1
2
3
4
5
6
7
Volgende