Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Handelingen 22:19

Ik zei: “Heer, ze weten toch dat ik vroeger de mensen die in u geloven heb laten opsluiten in de gevangenis en dat ik hen in de synagogen heb laten geselen?
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Mattheüs 10:17

Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen.
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Handelingen 13:45

Bij het zien van de mensenmenigte werden de Joodse leiders jaloers en begonnen ze de woorden van Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken.
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

2 Petrus 2:16

Maar hij werd voor zijn vergrijp terechtgewezen: een stom lastdier, dat met de stem van een mens sprak, maakte een eind aan de waanzin van die profeet.
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Handelingen 22:5

iets dat de hogepriester en de hele raad van oudsten kunnen bevestigen. Ik heb van hen zelfs aanbevelingsbrieven gekregen voor onze broeders in Damascus, toen ik daarheen ging om de volgelingen van Jezus in die stad gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze hun straf moesten ondergaan.
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Markus 13:9

Wat jullie zelf betreft: pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegeseld, en jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen.
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Hebreeën 10:28

Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven.
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Lukas 6:11

De schriftgeleerden en de Farizeeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen.
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Handelingen 9:1

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Lukas 21:12

Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam.
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Handelingen 18:6

Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei: ‘U roept zelf het onheil over u af! Mij treft geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten.’
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Handelingen 26:24

Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus: ‘U slaat wartaal uit, Paulus! Het vele studeren drijft u tot waanzin!’
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Jakobus 2:7

Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is uitgesproken, door het slijk halen?
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Markus 3:28

Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven,
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Prediker 9:3

alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden.
Gerelateerd aan Handelingen 26:11

Lukas 15:17

Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger.