Open de Bijbel

Handelingen 24:3
NBV 3 erkennen we van ganser harte, en we zijn u daarvoor veel dank verschuldigd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Dat wij grote vrede door u bekomen, en dat vele loffelijke diensten deze volke geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 We accept it always, and in all places, most noble Felix, with all thankfulness.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version