Handelingen 23:26

NBV

26‘Claudius Lysias aan zijne excellentie procurator Felix: gegroet!

SV

26Claudius Lysias aan den machtigsten stadhouder Felix groetenis.

KJV

26Claudius Lysias unto the most excellent governor Felix sendeth greeting.