Gerelateerd aan Handelingen 21

Gerelateerd aan Handelingen 21:1

Handelingen 16:10

Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.
Gerelateerd aan Handelingen 21:1

Lukas 8:22

Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei tegen hen: ‘Laten we naar de overkant van het meer gaan, ‘en ze voeren het meer op.
Gerelateerd aan Handelingen 21:1

Handelingen 20:37

Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten hem.
Gerelateerd aan Handelingen 21:1

Lukas 5:4

Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’
Gerelateerd aan Handelingen 21:1

1 Samuel 20:41

Zodra de jongen weg was, kwam David van achter de rotsblokken te voorschijn, knielde neer en boog driemaal diep voorover. Ze kusten elkaar terwijl hun de tranen over de wangen liepen, tot Jonatan zich vermande
Gerelateerd aan Handelingen 21:1

Handelingen 27:4

Nadat we uit Sidon vertrokken waren hadden we met veel tegenwind te kampen, en daarom voeren we om Cyprus heen.
Gerelateerd aan Handelingen 21:1

Handelingen 27:2

We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium, dat de havens langs de kust van Asia zou aandoen, en voeren weg. Aristarchus, de Macedoniër uit Tessalonica, reisde met ons mee.
Gerelateerd aan Handelingen 21:1

1 Thessalonicensen 2:17

Broeders en zusters, nu wij voor korte tijd van u gescheiden zijn bent u weliswaar uit het oog, maar daarom nog niet uit het hart, en omdat we zo naar u verlangden hebben we ons alle moeite gegeven u te zien.
Gerelateerd aan Handelingen 21:2

Jona 1:3

En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER.
Gerelateerd aan Handelingen 21:2

Handelingen 27:6

Daar vond de centurio een schip uit Alexandrië met Italië als bestemming, en hij scheepte ons daarop in.
Gerelateerd aan Handelingen 21:2

Handelingen 11:19

De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden.
Gerelateerd aan Handelingen 21:2

Handelingen 15:3

Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte.
Gerelateerd aan Handelingen 21:3

Handelingen 4:36

Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent.
Gerelateerd aan Handelingen 21:3

Handelingen 21:16

Enkele leerlingen uit Caesarea gingen met ons mee. Ze brachten ons naar Mnason, een Cyprioot die al vanaf het begin bij de leerlingen hoorde en bij wie we zouden verblijven.
Gerelateerd aan Handelingen 21:3

Handelingen 12:20

Destijds was Herodes de inwoners van Tyrus en Sidon vijandig gezind. De beide steden stuurden gezamenlijk enkele afgezanten naar het hof, waar ze Blastus, de kamerheer van de koning, voor hun zaak wisten te winnen. Ze wilden vrede sluiten omdat hun gebied voor de voedselvoorziening afhankelijk was van dat van de koning.
Gerelateerd aan Handelingen 21:3

Mattheüs 4:24

Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.
Gerelateerd aan Handelingen 21:3

Psalmen 87:4

'Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubië zijn allen hier geboren.'
Gerelateerd aan Handelingen 21:3

Psalmen 45:12

(45:13) Dochter van Tyrus, met geschenken zoeken de rijksten van het volk uw gunst.
Gerelateerd aan Handelingen 21:3

Jesaja 23:17

En na zeventig jaar zal de HEER zich weer over Tyrus ontfermen. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon krijgen, en voor alle koninkrijken op aarde zal ze de hoer spelen, overal ter wereld.
Gerelateerd aan Handelingen 21:3

Handelingen 15:23

Men gaf hun een brief mee met de volgende inhoud: ‘Van de apostelen en de oudsten. Aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië die uit de heidense volken afkomstig zijn: gegroet!
1
2
3
4
5
6
7
Volgende