Handelingen 21:9

SV

9Deze nu had vier dochters, nog maagden, die profeteerden.

KJV

9And the same man had four daughters, virgins, which did prophesy.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.