Gerelateerd aan Handelingen 21:21

Gerelateerd aan Handelingen 21:21

1 Korinthe 9:19

Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen.
Gerelateerd aan Handelingen 21:21

Handelingen 21:28

Ze schreeuwden: ‘Israëlieten, kom ons helpen! Dit is de man die zich telkens weer tegen het Joodse volk keert en tegen de wet en de tempel. Bovendien heeft hij ook Grieken de tempel binnengebracht, en daarmee heeft hij deze heilige plaats ontwijd.’
Gerelateerd aan Handelingen 21:21

Galaten 6:12

Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus.
Gerelateerd aan Handelingen 21:21

Handelingen 16:3

en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen wisten dat Timoteüs een niet-Joodse vader had.
Gerelateerd aan Handelingen 21:21

Handelingen 28:17

Na drie dagen riep hij de Joodse leiders bij zich. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: ‘Broeders, ofschoon ik ons volk niets heb misdaan en de gebruiken van onze voorouders niet heb geschonden, ben ik door de Joden in Jeruzalem gevangengenomen en uitgeleverd aan de Romeinen,
Gerelateerd aan Handelingen 21:21

Handelingen 6:13

Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: ‘Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet,
Gerelateerd aan Handelingen 21:21

Galaten 5:1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Gerelateerd aan Handelingen 21:21

Romeinen 14:1

Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden.
Gerelateerd aan Handelingen 21:21

Handelingen 15:19

Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen,
Gerelateerd aan Handelingen 21:21

1 Korinthe 7:18

Iemand die besneden was toen God hem riep, moet het niet ongedaan laten maken. Iemand die onbesneden was toen God hem riep, moet zich niet laten besnijden.