Handelingen 20:30

NBV

30Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen.

SV

30En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.

KJV

30Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.