Open de Bijbel

Handelingen 20:30
NBV 30 Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version