Open de Bijbel

Handelingen 20:23
NBV 23 behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende, dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version