Handelingen 20:19

NBV

19ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan.

SV

19Dienende den Heere met alle ootmoedigheid, en vele tranen, en verzoekingen, die mij overkomen zijn door de lagen der Joden;

KJV

19Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews: