Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Handelingen 16:5

De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Handelingen 2:41

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

1 Korinthe 1:18

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Handelingen 11:24

Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Handelingen 5:13

en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Handelingen 2:39

want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Romeinen 14:18

Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Titus 3:4

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Handelingen 13:48

Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Romeinen 8:30

Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Romeinen 9:27

En Jesaja roept over Israël uit: 'Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Romeinen 11:5

Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Lukas 2:52

Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Handelingen 4:21

Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Handelingen 4:33

De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.
Gerelateerd aan Handelingen 2:47

Lukas 19:48

maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.