Open de Bijbel

Handelingen 2:47
NBV 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version