Open de Bijbel

Handelingen 2:42
NBV 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 42 And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version