Handelingen 2:42

NBV

42Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

SV

42En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

KJV

42And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.