Open de Bijbel

Handelingen 2:40
NBV 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 40 And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version