Handelingen 2:4

NBV

4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

SV

4En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

KJV

4And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.