Open de Bijbel

Handelingen 2:4
NBV 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version