Open de Bijbel

Handelingen 2:31
NBV 31 heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 31 He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version