Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Psalmen 16:10

U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Handelingen 2:31

heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Psalmen 86:13

Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Openbaring 20:13

De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Johannes 11:39

Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Openbaring 1:18

Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Openbaring 3:7

Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: "Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft-wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

1 Korinthe 15:55

Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?'
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

1 Korinthe 15:52

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Lukas 4:34

‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Job 19:25

Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

1 Johannes 2:20

U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Mattheüs 11:23

En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Psalmen 116:3

Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Handelingen 13:27

De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Markus 1:24

‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Psalmen 49:15

(49:16) Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal hij wegnemen. sela
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Psalmen 89:19

(89:20) Ooit hebt u in een visioen gesproken tot uw getrouwen en gezegd: 'Ik heb hulp geboden aan een held, een jongen uit het volk verheven.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Jona 2:6

(2:7) Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God!
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Lukas 1:35

De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
1
2
Volgende