Handelingen 2:27

NBV

27want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.

SV

27Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien.

KJV

27Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.