Open de Bijbel

Handelingen 2:27
NBV 27 want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 27 Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version