Gerelateerd aan Handelingen 2:25-28

Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Psalmen 16:8

Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Jesaja 50:7

God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Psalmen 62:6

(62:7) Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Jesaja 41:13

Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Psalmen 109:31

hij staat de armen ter zijde en redt hen uit de greep van hun rechters.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Psalmen 62:2

(62:3) Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Psalmen 30:6

(30:7) In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Handelingen 13:32

Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Psalmen 21:7

(21:8) Ja, de koning vertrouwt op de HEER, door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Psalmen 110:5

De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Handelingen 2:29

Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier.
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Psalmen 73:23

Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand
Gerelateerd aan Handelingen 2:25

Johannes 16:32

Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij.
Gerelateerd aan Handelingen 2:26

Psalmen 63:5

(63:6) Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.
Gerelateerd aan Handelingen 2:26

Psalmen 16:9

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
Gerelateerd aan Handelingen 2:26

Psalmen 71:23

Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing, ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.
Gerelateerd aan Handelingen 2:26

Psalmen 30:11

(30:12) U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.
Gerelateerd aan Handelingen 2:26

Psalmen 22:22

(22:23) Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Psalmen 16:10

U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
Gerelateerd aan Handelingen 2:27

Handelingen 2:31

heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan.
1
2
3
Volgende