Handelingen 2:20

NBV

20De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.

SV

20De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

KJV

20The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come: