Open de Bijbel

Handelingen 2:13
NBV 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Others mocking said, These men are full of new wine.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version