Handelingen 2:1

NBV

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.

SV

1En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.

KJV

1And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.