Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Johannes 1:27

hij die na mij komt-ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Johannes 1:7

Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Johannes 3:28

Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.”
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Markus 1:1

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Handelingen 1:5

Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Lukas 3:16

maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Handelingen 13:23

En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus.
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Mattheüs 3:11

Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Johannes 1:29

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Lukas 1:76

En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Johannes 1:15

Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Handelingen 11:16

Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: “Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest.”
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Johannes 5:33

U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd.
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Mattheüs 11:3

met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’
Gerelateerd aan Handelingen 19:4

Mattheüs 21:25

In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel, ”dan zal hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?”