Open de Bijbel

Handelingen 18:5
NBV 5 Nadat Silas en TimoteĆ¼s uit MacedoniĆ« waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de messias is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 En als Silas en Timotheus van Macedonie afgekomen waren, werd Paulus door den Geest gedrongen, betuigende den Joden, dat Jezus is de Christus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version